bip.gov.pl
A A A K

Biuletyn Informacji Publicznej - organizacja pracy zespołu szkół

Przedszkole otwarte jest w godz. 7:00 - 15:30. Zajęcia odbywają się w trzech grupach wiekowych: 3-4, 4-5 oraz 5-6-latków. Przedszkole zapewnia dzieciom posiłki: śniadanie, obiad i podwieczorek. Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum uczą się w systemie jednozmianowym zgodnie z ustalonym planem zajęć. Uczniowie mieszkający w odległości większej niż 3 km od szkoły są dowożone i odwożone autokarem pod opieką opiekuna. Obsługę dowozu zapewnia Urząd Gminy w Żyrakowie. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w systemie klasowo-lekcyjnym. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw w szatni, na dolnym i górnym korytarzu odpowiadają dyżurujący, zgodnie z ustalonym grafikiem, nauczyciele. W czasie pierwszej i drugiej długiej przerwy na stołówce uczniom wydawane są posiłki. Koszt dożywiania ustala dyrektor zespołu szkół w porozumieniu z intendentem. Uczniowie, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej korzystają z dofinansowania dożywiania, które w porozumieniu z dyrektorem zespołu szkół zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrakowie. Dla uczniów oczekujących na odwóz organizowane są zajęcia świetlicowe zgodnie z ustalonym planem zajęć.Opublikował: Sławomir Domagała
Publikacja dnia: 18.10.2016
Podpisał: Robert Madej
Dokument z dnia: 18.10.2016
Dokument oglądany razy: 717